پرسش های متداول
نحوه محاسبه نمره دروس عملی دانشگاه پیام نور چگونه است؟نحوه محاسبه نمره نهایی دروس عملی و یا دروس نظری عملی به­صورت ذیل است:

نمره پایان ترم هر درس نظری و عملی بر اساس تعداد واحد نظری و عملی تعیین می­شود؛ یعنی:

(تعداد واحد نظری + تعداد واحد عملی) ÷ ((تعداد واحد بخش عملی × نمره بخش عملی)   +(تعداد واحد بخش نظری × نمره بخش نظری)) = نمره نهایی


این قاعده کلی برای همه دروسی که واحد عملی داشته باشند قابل استفاده می­باشد.

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما