پرسش های متداول
هنگام ورود یه سیستم گلستان با پیغام شناسه کاربری یا گذر واژه اشتباه می باشد روبرو می شوم.


شما یا شناسه اشتباه و یا گذر واژه­ ی خود را فراموش کرده اید؛ برای حل مشکل به کارشناس رشته ­ی خود مراجعه کرده و ضمن بیان مشکل خود، از ایشان بخواهید رمز(گذر واژه ­ی) شما را ریست نماید. با اینکار شما با رمزی(گذر واژه) که کارشناس به شما خواهد گفت قادر به ورود اولیه به سیستم خواهید بود. اما حتما باید نسبت به عوض کردن گذر واژه­ ی خود به یک عبارت حداقل 8 حرفی اقدام نمایید تا قادر به ورود کامل به سیستم گلستان شوید.
 
امتیاز دهی