به اطلاع کلیه دانشجویان ورودی بهمن93  می رساند از مورخ 25 فروردین ماه 1394 می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی به کارشناس رشته خود مراجعه نمایند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر